PROGRAM YAZMA SÜRECİ


1.Problemin farkına varmak,
2. Problemi analiz etmek,
3. Çözüm yolları düşünmek,
4. İyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak,
5. Akış diyagramı çizmek,
6. Uygun bir dilde kodlamak,
7. Programı test etmek,
8. Programı dağıtmak.

ALGORİTMA NEDİR?

(Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır.)
Programlamaya Giriş

Program: Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.
Bir problemi bilgisayar ile çözmek için geliştireceğimiz programın yazımında izleyeceğimiz adımlar:
Problemin ne olduğunu kavra. Çözüm için gereksinimleri belirle.

ii) Problemin girdilerini,çıktılarını ve diğer kısıtlama ve gereksinimleri belirle (bilgilerin giriş ve çıkış biçimlerinin nasıl olacağına kadar).
Problemin çözümünü veren algoritmayı yaz.

Algoritmayı bir programlama dili ile yaz.

Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et. Bu testi değişik veriler

(girdiler)için tekrarla.


Problem Çözme ve Algoritma


Problem Çözme
Problem çözmede,soruna hemen girişmek yerine,dikkatli ve sistematik yaklaşım ilke olmalıdır. Problem iyice anlaşılmalı ve mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayırılmalıdır.
Descartes tarafından"Discourseon Method" isimli kitabında anlatılan problem çözme teknikleri;
Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmadıkça,hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmeyin; tahmin ve ön yargılardan kaçının.
Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğu kadar çok parçaya bölün.

Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle başlayıp yavaş yavaş daha zor ve karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz.
Olaya bakışınız çok genel,hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun.

Algoritma
Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler  dizisidir.İ. S.9.YY’da İranlı Musa oğlu Horzumlu Mehmet(Alharezmi adını araplar takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturdu. Algoritma Alharezmi'nin Latince okunuşu!
Her algoritma aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır.

Girdi: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.

Çıktı:En azından bir değer üretilmeli.

Açıklık: Her işlem(komut)açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.

Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.

Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.

Not:Bir program için 4. özellik geçerli değil. işletim sistemleri  gibi program sonsuza dek çalışırlar .

Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve iş yerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.

Çözüm 1:
  Evden dışarıya çık
  Otobüs durağına yürü
  Durakta gideceğin yöndeki otobüsü bekle
  Otobüsün geldiğinde otobüse bin
  Biletini bilet kumbarasına at
  İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü
  İneceğini belirten ikaz lambasına bas
  Otobüs durunca in
  İş yerine doğru yürü
  İş yeri giriş kapısından içeriye gir
  Mesai arkadaşlarınla selamlaş
  İş giysini giy
  İşini yapmaya başlaALGORİTMA ÖRNEKLERİ

Örnek-1:İki sayının toplamını yazan algoritmayı yazınız.

A0 .BASLA
A1 .SAYI1 OKU
A2 .SAYI2 OKU
A3 .TOPLAM= SAYI1+ SAYI2
A4 .TOPLAMYAZ
A5 . DUR

Örnek-2:Kullanıcının girdiği iki sayının karelerinin toplamını görüntüleyen algoritmayı yazınız.


A0 .BASLA
A1 . SAYI1 OKU
A2 . SAYI2 OKU
A3 .SAYI_KARE1=SAYI1*SAYI1
A4 . SAYI_KARE2=SAYI^2
A5 .TOPLAM= SAYI1K + SAYI2K
A6 .TOPLAMYAZ
A7 . DUR

Örnek-3:Kullanıcının girdiği bir sayının karesini,küpünü ve karekökünü hesaplayan ve bunları görüntüleyen algoritmayı yazınız.

A0 . BASLA
A1 . SAYIOKU
A2 .KARE=SAYI**2 A3.KUP=SAYI**3
A4 .KAREKOK=SQRT(SAYI)
A5 .KARE,KUP,KAREKOKYAZ
A6 . DUR


Örnek-4: Girilen 5 sayının toplamını bulan ve toplamı görüntüleyen algoritma yazınız.

A0 . BASLA
A1 .TOPLAM=0, SAYAC=0
A2 . SAYIOKU
A3 .TOPLAM=TOPLAM+ SAYI
A4 . SAYAC= SAYAC+1
A5 .EGER(SAYAC=5)MI?(HAYIR),A2 ADIMGIT
A6 .TOPLAMYAZ
A7 .DUR


Örnek-5:20'den 50'ye kadar olan sayıların toplamını bulan ve bunları
görüntüleyen algoritma yazınız.

A0 . BASLA
A1 .TOPLAM=20, SAYAC=21
A2 .TOPLAM=TOPLAM+ SAYAC
A3 .EGER(SAYAC=50)MI?(EVET)A6 ADIMGIT
A4 . SAYAC= SAYAC+1 A5.A2 ADIMGIT
A6 .TOPLAMYAZ
A7 .DUR


Örnek-6:1 den 100 e kadar olan tek sayıları toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan algoritma yazınız.

A0 . BASLA
A1 .TEKTOP=1; SAYAC=3
A2 .TEKTOP=TEKTOP+ SAYAC
A3 .EGER(SAYAC=99) MU?(EVET)A6 ADIMGIT
A4 . SAYAC= SAYAC+2 A5.A2 ADIMGIT
A6 .TEKTOP YAZ
A7 .DUR


Örnek-7:1 den 100 e kadar olan tek sayılar toplamı ve tek sayılar adedini hesaplayan ve sonucu ekrana yazan algoritma yazınız.

A0 . BASLA
A1 .TEKTOP=1; SAYAC=3, TEKADET=2
A2 .TEKTOP=TEKTOP+ SAYAC
A3 .EGER(SAYAC=99) MU?(EVET)A6 ADIMGIT
A4 . SAYAC= SAYAC+2
A5. TEKADET=TEKADET +1
A6. A2 ADIMGIT
A6 .TEKTOP, TEKADETYAZ
A7 .DURÖrnek-8:1 den 100 e kadar olan çift sayılar toplamını ve çift sayılar adedini hesaplayan ve sonucu ekrana yazan algoritma yazınız.

A0 . BASLA
A1 .CIFTTOP=2; SAYAC=4, CIFTADET=2
A2 .CIFTTOP=CIFTTOP+ SAYAC
A3 .EGER (SAYAC=100) MU?(EVET)A7.ADIMGİT
A4 . SAYAC= SAYAC+2
A5. CIFTADET=CIFTADET +1
A6. A2 ADIMGIT
A7 .CIFTTOP, CIFTADET YAZ
A8 .DUR

Örnek-9:1 den 100 e kadar olan çift ve tek sayıları ayrı ayrı toplayıp ve bunların sonuçlarını görüntüleyen algoritma yazınız.

A0. BASLA
A1.TEKTOP=0,CIFTTOP=0; SAYAC=0
A2.SAYI=(-1)^ SAYAC
A3.EGER(SAYI=+1) MI?(EVET)A6.ADIMGIT
A4.TEKTOP=TEKTOP+SAYAC
A5.A7.ADIMGIT
A6. CIFTTOP=CIFTTOP+SAYAC
A7.SAYAC= SAYAC+ 1
A8.EGER(SAYAC=100)MI?(HAYIR)A2ADIMAGIT
A9.TEKTOP, CIFTTOPYAZ A10.DUR

A0 . BASLA
A1 .TEKTOP=1, SAYAC=3
A2 .TEKTOP=TEKTOP+ SAYAC
A3 .EGER (SAYAC=99) MU?(EVET)A6 ADIMGIT
A4 . SAYAC= SAYAC+2
A5 .A2 ADIMGIT
A6 . CIFTTOP=2, SAYAC=4
A7 . CIFTTOP= CIFTTOP+ SAYAC
A8 .EGER (SAYAC=100) MI?(EVET)A6 ADIMGIT
A9 .SAYAC= SAYAC+2
A10 .A7 ADIMGIT
A11 .TEKTOP, CIFTTOPYAZ A12 .DUR


Örnek-10:1 den 100 e kadar olan çift ve tek sayıları ayrı ayrı toplamlarını ve  tek ve çift sayı adetlerini bulan ve toplam sonuçlarını ve sayı adetlerini ayrı ayrı görüntüleyen algoritma yazınız.

A0.  BASLA
A1.TEKTOP=0 TEKADET=0; CIFTTOP=0;  CIFTADET=0
A2.  SAYAC=1
A3.  SAYI= (-1) ^ SAYAC
A4.  EGER (SAYI= 1) MI?(EVET)A8.ADIMGIT
A5.  TEKTOP=TEKTOP+ SAYI
A6.  TEKADET= TEKADET + 1
A7. A10.ADIMGIT
A8. CIFTTOP= CIFTTOP+ SAYI
A9. CIFTADET= CIFTADET + 1
A10. SAYAC = SAYAC + 1
A12.  EGER (SAYAC= 101) MI?(HAYIR)A3.ADIMGIT
A13.TEKTOP, CIFTTOP, CIFTADET, TEKADETYAZ
A14.DUR


Örnek-11:30 ile 90 arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan algoritma yazınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=32: TOPLAM=32 : SAYI=1 A2. SAYAC= SAYAC+2
A3. SAYI= SAYI+1
A4.TOPLAM=TOPLAM+SAYAC
A5.EGER(SAYAC<90)MI?(EVET)A2.ADIMA GIT
A6. ORT=TOPLAM/SAYI
A7.ORTYAZ
A8.DUR

Örnek-12: Klavyeden girilen rastgele 10 adet sayıdan çift sayıların toplamını ve tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasınıyazınız.

A0.BASLA
A1.SAYAC=0; TEKTOP=0; CIFTOP=0
A2.SAYI OKU
A3.EGER ((-1)^SAYI=1) MI? (HAYIR) A6. ADIMA GIT
A4. CIFTOP=CIFTOP +SAYI
A5. A7. ADIMA GIT
A6. TEKTOP=TEKTOP + SAYI
A7. SAYAC=SAYAC + 1
A8. EGER (SAYAC=10) MU? (HAYIR) A2. ADIMA GIT
A9. TEKTOP, CIFTOP YAZ
A10. DUR

Örnek-13: Klavyeden girilen rastgele 10 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan algoritma yazınız.


A0.BASLA
A1.SAYAC=0; TEKTOP=0; CIFTOP=0
A2.SAYI OKU
A3. EGER ((-1)^SAYI =1) MI? (HAYIR) A6. ADIMA GIT
A4. CIFTOP=CIFTOP + SAYI
A5. A7. ADIMA GIT
A6. TEKTOP=TEKTOP + SAYI
A7. SAYAC=SAYAC + 1
A8. EGER (SAYAC=10) MU? (HAYIR) A2. ADIMA GIT
A9. ORAN = TEKTOP / CIFTOP
A10. ORAN YAZ
A10. DUR


Örnek-14: Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritmayı yazınız.

A0. BASLA
A1.SAYI1 OKU
A2. SAYI2 OKU
A3. EGER (SAYI1=SAYI2)  MI? (EVET)A9. ADIMA GIT
A4.EGER (SAYI1>SAYI2) MI? (EVET)A7. ADIMAGIT
A5.“SAYI2 BUYUKTUR” YAZ
A6.A10. ADIMA GIT
A7. “SAYI1 BUYUKTUR” YAZ
A8.A10. ADIMAGIT
A9. “SAYILARESIT” YAZ
A10.DUR


Örnek-15:Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritmayı yazınız.

A0. BASLA
A1. SAYI1, SAYI2, SAYI3 OKU
A2. EGER((SAYI1>SAYI2) AND (SAYI1>SAYI3)) MI? (EVET) A6. GIT
A3. EGER (SAYI2>SAYI1) AND (SAYI2>SAYI3)) MI? (EVET) A8. GIT
A4. “EN BUYUK SAYI3 DUR” YAZ
A5. A. ADIMA GIT
A6.“EN BUYUK SAYI1 DIR” YAZ
A7. A. ADIMA GITYAZ
A8. “EN BUYUK SAYI2 DIR” YAZ
A9. DUR


A0. BASLA
A1. SAYAC=1
A2.SAYI OKU
A3.BUYUK=SAYI
A4. SAYI OKU
A5. EGER (SAYI > BUYUK) MU?(HAYIR) A8. ADIMA GIT
A6. BUYUK=SAYI
A7. SAYAC=SAYAC + 1
A9.EGER (SAYAC=3) MI?(HAYIR) A4. ADIMA GIT
A10. BUYUKYAZ
A11.DUR


Örnek-16:Klavyeden girilen N sayıdan büyüğünü bulup gösteren algoritmayı yazınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=1
A2. N OKU
A3. SAYI OKU
A4. ENBUYUK=SAYI
A5. SAYI OKU
A6. EGER (SAYI > ENBUYUK) MU?(HAYIR) A8. ADIMA GIT
A7. ENBUYUK=SAYI
A8. SAYAC=SAYAC + 1
A9.EGER (SAYAC=N) MI?(HAYIR) A5. ADIMA GIT
A10. ENBUYUKYAZ
A11.DUR


Örnek-17:Klavyeden girilen N sayıdan küçük sayıyı bulan ve ekrana yazan programın algoritması ve akış şemasını hazırlayınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=1
A2. N OKU
A3. SAYI OKU
A4.KUCUK=SAYI
A5. SAYI OKU
A6. EGER (SAYI <KUCUK) MU?(HAYIR) A8.  ADIMA GIT
A7. ENKUCUK=SAYI
A8. SAYAC=SAYAC + 1
A9.EGER (SAYAC=SAYI_ADET) MI?(HAYIR) A5. ADIMA GIT
A10. KUCUKYAZ
A11.DUR


Örnek-17-1:Klavyeden girilen N tane sayıdan en küçük ve en büyüğü bulan ve hem en küçük hemde  en büyük sayıyı ekrana yazan programın algoritması hazırlayınız ve akış şemasını çiziniz.

A0. BASLA
A1. SAYAC=1
A2. N OKU
A3. SAYI OKU
A4.KUCUK=SAYI
A5.BUYUK=SAYI
A6. SAYI OKU
A7. EGER (SAYI <KUCUK) MU?(HAYIR) A10.  ADIMA GIT
A8. KUCUK=SAYI
A9. A12. ADIMA GIT
A10. EGER (SAYI >BUYUK) MU?(HAYIR) A12.  ADIMA GIT
A11. BUYUK=SAYI
A12. SAYAC=SAYAC + 1
A13.EGER (SAYAC<=N) MI?(HAYIR) A6. ADIMA GIT
A14. BUYUK, KUCUK YAZ
A15.DURÖrnek-18: Ax2+Bx+C=0 tipi bir denklemin köklerini bulan ve sonucu görüntüleyen algoritmayı yazınız.

A0. BASLA
A1.A, B,COKU
A2.DISKNANT=B**2– 4*A*C
A3.EGER(DISKNANT<0)MI?(HAYIR)A6.ADIMAGIT
A4.“KOKLERIYOK”YAZ
A5.A13. ADIMAGIT
A6.EGER(DISKNANT=0)MI?(HAYIR)A10. ADIMAGIT
A7.KOK= – B/ (2*A)
A8.“KOKLER CAKISIK”KOKYAZ
A9.A13.ADIMGIT
A10.KOK1=–B+SQRT(DISKNANT)/ (2*A)A11.KOK2=–B–SQRT(DISKNANT)/ (2*A)
A12.“IKIKOK VAR”KOK1,KOK2YAZ
A13.DUR


Örnek-19:İki tam sayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak
gerçekleyiniz.

A0. BASLA
A1. CARPIM = 0
A2. SAYI1 OKU
A3. SAYI2 OKU
A4. EGER (SAYI1==0 OR SAYI2==0) MI? (EVET) A10. ADIMA GIT
A5. CARPIM = CARPIM + SAYI1
A6. SAYI2 = SAYI2 -1
A7. EGER (SAYI2>0) MI? (EVET) A5. ADIMA GIT
A8. CARPIM YAZ
A9. A11. ADIMA GIT
A10. “CARPIM = 0” YAZ
A11. DUR


Örnek-20:Bir tam sayının faktöriyelini hesaplayan programın algoritması ve akış şemasını yazınız..

A0. BASLA
A1. FAKTOR =1; SAYAC =1
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI < 0) MI? (EVET)  A10. ADIMA GIT
A4. EGER (SAYI = 0) MI? (EVET) A12. ADIMA GIT
A5. FAKTOR=FAKTOR * SAYAC
A6. SAYAC = SAYAC+1
A7. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (HAYIR) A5. ADIMA GIT
A8. FAKTOR YAZ
A9. A13. ADIMA GIT
A10. “NEGATIF SAYININ FAKTORYELI HESAPLANMAZ” YAZ
A11. A13. ADIMA GIT
A12. “0!=1” YAZ
A13. DUR


Örnek-21:İki pozitif tam sayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak bölüm ve kalanı hesaplayan ve bölüm ve kalanı görüntüleyen algoritmayı yazınız.

A0. BASLA
A1. BOLUM = 0
A2. SAYI1, SAYI2 OKU
A3. EGER (SAYI1=0AND SAYI2=0) MI? (EVET) A11. ADIMA GIT
A4. EGER (SAYI1=0 AND SAYI2 !=0) MI? (EVET) A13. ADIMA GIT
A5. EGER (SAYI1!=0 AND SAYI2 = 0) MI? (EVET) A15. ADIMA GIT
A6. SAYI1=SAYI1-SAYI2
A7. BOLUM=BOLUM+1
A8. EGER (SAYI1>SAYI2) MI? (EVET) A6. ADIMA GIT
A9. BOLUM, SAYI1 (=FARK) YAZ
A10.  A16. ADIMA GIT
A11. “0 / 0  BELIRSIZ”  YAZ
A12. A16. ADIMA GIT
A13. “ SIFIR” YAZ
A14. A16. ADIMA GIT
A15. “SIFIRA TANIMSIZ” YAZ
A16. DURÖrnek-22.Klavyeden girilen rastgele 100 tane sayının ortalamasını hesaplayan ve bu ortalamayı ekrana yazdıran algoritmayı ve akış şemasını yazınız.

A0. BASLA
A1. TOPLAM = 0; SAYAC = 0
A2. SAYI OKU
A3. TOPLAM=TOPLAM +SAYI
A4. SAYAC = SAYAC + 1
A5. EGER (SAYAC==100) MU? (HAYIR) A2. ADIMA GIT
A6. ORT=TOPLAM / 100
A7. ORT YAZ
A8. DUR


Örnek-23:Aracın otopark ücretini hesaplayan ve ücreti ekrana yazan programın algoritma ve akış şemasını hazırlayınız (Araçların en fazla 24 saat kaldığını varsayınız).
0 –1saat  arası :  1 TL
1 – 3saat  arası :  5 TL
3 –5saat  arası :  25 TL
5 – 15saat  arası : 40 TL
15 – 24saat  arası : 60 TL

A0. BASLA
A1. SURE OKU
A2. EGER (SURE <= 1) MI? (EVET) A8. ADIMA GIT
A3. EGER (SURE <= 3) MI? (EVET) A10. ADIMA GIT
A4. EGER (SURE <= 5) MI? (EVET) A12. ADIMA GIT
A5. EGER (SURE <= 15) MI? (EVET) A14. ADIMA GIT
A6. “60 TL odeyiniz. ” YAZ
A7. A15. ADIMA GIT
A8. “1 TL odeyiniz.” YAZ
A9. A15. ADIMA GIT
A10. “5 TL odeyiniz.” YAZ
A11. A15. ADIMA GIT
A12. “25 TL odeyiniz.” YAZ
A13. A15. ADIMA GIT
A14. “40 TL odeyiniz.” YAZ
A15. DUR


Örnek-24:İsim ve soyadınızı ekrana 60 defa yazdıran programın algoritma ve akış şemasını yazınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=0
A2. “MEHMET MUTLU” YAZ
A3. SAYAC = SAYAC + 1
A4. EGER (SAYAC=60) MI? (HAYIR) A2. ADIMA GIT
A5. DUR


Örnek-25: f=1+2/3+3/4+4/5+ .......+N/(N+1)
Yukarıdaki seriyi istenen N değerine kadar hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritma ve akış şemasını yazınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=2, HESAP=1
A2. N OKU
A3. HESAP = HESAP + SAYAC/ (SAYAC+1)
A4. SAYAC = SAYAC + 1
A5. EGER (SAYAC!=N+1) MI (EVET) A3. ADIMA GIT
A6. HESAP YAZ
A7. DUR


Örnek-25-1.f(x)=1-2/3+4/5-6/7+⋯
Yukarıdaki seriyi klavyeden girilen herhangi bir x için N değerine kadar hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritma ve akış şemasını yazınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=0, FONK=1
A2. N OKU
A3. SAYAC = SAYAC +1
A4. FONK = FONK + (-1)^SAYAC*(2*SAYAC)/ (2*SAYAC+1)
A5. EGER (SAYAC!=N) MI (EVET) A3. ADIMA GIT
A6. FONK YAZ
A7. DURÖRNEK: 60 kişilik bir sınıfta BIL1101 dersinin vize sınavından alınan en yüksek , en düşük notuu ve not ortalamasını bulan ve en yüksek, en düşük notu ve de vize not ortalamasını ekrana yazdıran programın algoritma ve akış şemasını hazırlayınız?

A0. BASLA
A1. SAYAC=1
A2. SAYAC ”.VIZE NOTU GIRINIZ:” YAZ
A3. VIZE OKU
A4. EKN=VIZE
A5.EBN=VIZE
A6. TOP=VIZE
A7. SAYAC++
A8. SAYAC ”.VIZE NOTU GIRINIZ:” YAZ
A9. VIZE OKU
A10. TOP=TOP+VIZE
A11.EGER (VIZE<EKN) MI? (H) A14.GIT
A12. EKN=VIZE
A13. A16. GIT
A14. EGER (VIZE > EBN) MI? (H) A16. GIT
A15.VEBN=VIZE
A16. EGER (SAYAC <60) MI? (H) A7. GIT
A17. ORT=TOP/60
A18. EBN, EKN, ORT YAZ
A19. DURÖRNEK: Klavyeden üç kenarı girilen bir üçgenin; üçgen oluşturup oluşturmadığını ve üçgen oluşturuyorsa; üçgenin tipini (eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar mı?), çevre ve alanını hesaplayan ve bu sonuçları ekrana yazan programın algoritması ve akış şemasını hazırlayınız?

A0. BASLA
A1. X,Y,Z OKU
A2. EGER ((Y+Z>=X) && (X+Z>=Y) && (X+Y>=Z)) MI? (H) A. GIT
A3. EGER (X==Y && Y==Z) MI? (H) A.6 GIT
A4. “ESKENAR UCGEN” YAZ
A5. A. GIT
A6. EGER (X==Y || Y==Z || Z==X) MI? (H) A.9 GIT
A7. “IKIZKENAR UCGEN” YAZ
A8. A.10 GIT
A9. “CESITKENAR UCGEN” YAZ
A10. S=(X+Y+Z)/2
A11. ALAN= sqrt(S*(S-X)*(S-Y)*(S-Z))
A12. CEVRE= X+Y+Z
A13. ALAN, CEVRE YAZ
A14. A16. GIT
A15. “UCGEN OLUSTURMAZ” YAZ
A16. DUR


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski