JAVA 2D GRAFİKSEL ÇİZİM ÖRNEKLERİ VE HAZIR KODLARI:- Java ile yan yana kareler çizme:

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;


class Surface extends JPanel {

  private void doDrawing(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    
  for(int i=0; i<450; i+=50) {
    g2d.drawLine(30, 30+i, 430, 30+i);
    g2d.drawLine(30+i, 430, 30+i, 30);
    
  } 
   
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }
}

public class SoruBir extends JFrame {

  public SoruBir() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    add(new Surface());

    setTitle("Lines");
    setSize(600, 800);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        
        SoruBir ex = new SoruBir();
        ex.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Java ile random bir şekilde renklendirilmiş yan yana kareler çizme:

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import java.util.Random;

public class SoruIki extends JPanel {

 public void paint(Graphics g) {
  Random rnd= new Random();

  for (int i=0; i<350; i+=50) {
  for (int j=0; j<350; j+=50)
  g.drawRect(50+j,80+i,100,50);
  g.setColor(new Color(rnd.nextInt(255),rnd.nextInt(255),rnd.nextInt(255)));
     
  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  Random rnd= new Random();
 JFrame frame = new JFrame();
  frame.getContentPane().add(new SoruIki());

  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.setSize(600,800);
  frame.setVisible(true);
 }
} 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Java ile içi dolu bir dikdörtgen çizme:import java.awt.Graphics;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class DikdörtgenMethod extends JPanel {

 public void paint(Graphics g) {
 
  g.fillRect(50,50,100,50);
     
  
 }

 public static void main(String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.getContentPane().add(new DikdörtgenMethod());

  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.setSize(200,200);
  frame.setVisible(true);
 }
} 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Java ile içi boş bir kare çizme:
import java.awt.Graphics;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class DrawRectKomutu extends JPanel {

 public void paint(Graphics g) {
 
  g.drawRect(50,50,50,50);
     
  
 }

 public static void main(String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.getContentPane().add(new DrawRectKomutu());

  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.setSize(200,200);
  frame.setVisible(true);
 }
} 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Java ile iç içe kareler çizme:

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;class Surface extends JPanel {

  private void doDrawing(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    
    for (int i=0; i<100;i+=10) {
     
    g2d.drawLine(30+i, 30+i, 200-i, 30+i);
    g2d.drawLine(200-i, 30+i, 200-i, 200-i);
    g2d.drawLine(30+i, 200-i, 200-i, 200-i);
    g2d.drawLine(30+i, 200-i, 30+i, 30+i);
    
    }
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }
}

public class KareCizme extends JFrame {

  public KareCizme() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    add(new Surface());

    setTitle("Lines");
    setSize(350, 250);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        
        KareCizme ex = new KareCizme();
        ex.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
----------------------------------------------------------------------------------Java ile kenarları ve içi farklı renklerde kare çizme:

import java.awt.BasicStroke;
import java.awt.Color;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.util.Random;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;class Surface extends JPanel {

 int pos_x=160;
  int pos_y=150;
  
  private void doDrawing(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    Random rnd= new Random();
    
    BasicStroke bs = new BasicStroke(3, BasicStroke.CAP_BUTT,
        BasicStroke.JOIN_BEVEL);
    
    g2d.setPaint(Color.red);
    g2d.fillRect(pos_x, pos_y,60, 60);


    g2d.setColor(Color.yellow);
    g2d.setStroke(bs);
    g2d.drawLine(pos_x, pos_y,pos_x+60, pos_y);


    g2d.setColor(Color.green);
    g2d.setStroke(bs);
    g2d.drawLine(pos_x+60, pos_y, pos_x+60, pos_y+60);


    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.setStroke(bs);
    g2d.drawLine(pos_x, pos_y+60, pos_x+60, pos_y+60);


    g2d.setColor(Color.BLACK);
    g2d.drawLine(pos_x, pos_y, pos_x, pos_y+60);
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }
}

public class KareCiz extends JFrame {

  public KareCiz() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    add(new Surface());

    setTitle("Kare");
    setSize(400, 400);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  

  public static void main(String[] args) {
   
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        
        KareCiz kc = new KareCiz();
        kc.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
--------------------------------------------------------------------------------- -Java ile saydamlaşan kare animasyonu:
import java.awt.AlphaComposite;
import java.awt.BasicStroke;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.util.Random;
import java.awt.Color;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;class Surface extends JPanel implements ActionListener {

  private Timer timer;
  private float alpha = 1f;
  boolean kontrol = true;
  private final int DELAY = 100;
  int pos_x=160;
  int pos_y=150;
  public Surface() {
    initTimer();
  }
  private void initTimer() {

    timer = new Timer(DELAY, this);
    timer.start();
  }


  private void doDrawing(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    Random rnd= new Random();
    //BufferedImage buffImg = new BufferedImage(220, 140,
       //  BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
    //Graphics2D gbi = buffImg.createGraphics();

    AlphaComposite ac = AlphaComposite.getInstance(
        AlphaComposite.SRC_OVER, alpha);

    BasicStroke bs = new BasicStroke(3, BasicStroke.CAP_BUTT,
        BasicStroke.JOIN_BEVEL);
    
    g2d.setPaint(Color.red);
    g2d.setComposite(ac);
    g2d.fillRect(pos_x, pos_y,60, 60);


    g2d.setColor(Color.yellow);
    g2d.setComposite(ac);
    g2d.setStroke(bs);
    g2d.drawLine(pos_x, pos_y,pos_x+60, pos_y);


    g2d.setColor(Color.green);
    g2d.setComposite(ac);
    g2d.setStroke(bs);
    g2d.drawLine(pos_x+60, pos_y, pos_x+60, pos_y+60);


    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.setComposite(ac);
    g2d.setStroke(bs);
    g2d.drawLine(pos_x, pos_y+60, pos_x+60, pos_y+60);


    g2d.setColor(Color.BLACK);
    g2d.setComposite(ac);
    g2d.drawLine(pos_x, pos_y, pos_x, pos_y+60);
    g2d.dispose();

  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }

  private void step() {

    if (alpha < 0.1) {
     kontrol = false;
    }
    if (alpha > 0.9){
     kontrol = true;
    }
    if (kontrol) {
      alpha -= 0.1f;
    } else {
      alpha += 0.1f;
    }
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    step();
    repaint();
  }
}

public class KareSaydamlik extends JFrame {

  public KareSaydamlik() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    add(new Surface());

    setTitle("KareSaydam");
    setSize(400, 400);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }


  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {

       KareSaydamlik ks = new KareSaydamlik();
        ks.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
---------------------------------------------------------------------------------
- Java ile yüklenilen fotoğrafı aşağı yukarı hareket ettirme animasyonu:

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;

class Surface extends JPanel implements ActionListener {
  private final int DELAY = 100;
  private Timer timer;
  int i=0;
  boolean kontrol = true;
  int pos_x=0;
  int pos_y=0;
  int hareket=0;
  boolean yyon=false;
  private Image picture;
  public Surface() {
    initTimer();
    loadImage();
    setSurfaceSize();
  }
  private void setSurfaceSize() {
    Dimension d = new Dimension();
    d.height = picture.getHeight(null);
    setPreferredSize(d);
  }
  private void initTimer() {
    timer = new Timer(DELAY, this);
    timer.start();
  }
  private void loadImage() {
    picture = new ImageIcon("C:\\Users\\delic\\Desktop\\Yiğidosoft\\ysoft.png").getImage();

  }
  private void doDrawing(Graphics g) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g.create();
    
    g2d.drawImage(picture, pos_x, pos_y,50,50, null);
    
    g2d.dispose();
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }
  
  private void hareket() {
       
   if (pos_y < 0 ) {
     kontrol = false;
     hareket++;
    }
    if (pos_y > 400){
     kontrol = true;
    }
    if (hareket==11) {
     timer.stop();
    }
    if (kontrol) {
     pos_y -= 10f;
    } else {
     pos_y += 10f;
    } 
  }
  
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {    
   
   hareket();
   repaint();
   
  }

}

public class onPixelAnimasyon extends JFrame {

  public onPixelAnimasyon() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    setTitle("Animation");
    add(new Surface());
    setSize(500, 500);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
       onPixelAnimasyon ex = new onPixelAnimasyon();
        ex.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
---------------------------------------------------------------------------------
- Java ile aşağıdan yukarı doğru siyah-beyaz yuvarlaklar çizdirme animasyonu:


import java.awt.Color;
import java.awt.BasicStroke;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;class Surface extends JPanel implements ActionListener {
 private final int DELAY = 10;
 private Timer timer;
 int sayac = 1;
 int posx = 750;
 int posy = 750;
 int count = 1;
 boolean yyon = true;

  public Surface() {
    initTimer();
  }
  private void initTimer() {
    timer = new Timer(DELAY, this);
    timer.start();
  }
  private void doDrawing(Graphics g) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g.create();

    if (sayac % 2 == 1) {

  g2d.setPaint(Color.white);
  g2d.fillOval(posx, posy, 50, 50);
  g2d.setStroke(new BasicStroke(2));
  g2d.setPaint(Color.black);
  g2d.drawOval(posx, posy, 50, 50);
  
 } else {

  g2d.setPaint(Color.black);
  g2d.fillOval(posx, posy, 50, 50);
  g2d.setStroke(new BasicStroke(2));
  g2d.setPaint(Color.white);
  g2d.drawOval(posx, posy, 50, 50);
 }

 g2d.dispose();

 sayac++;
  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    
   doDrawing(g);

 if (count < 5) {

  if (posx == 750 && posy == -50) {

  super.paintComponent(g);
  posx = 750;
  posy = 750;
  yyon = true;
  count++;
  }
 }
    
  }
  private void hareket() {
   if (posx > this.getHeight()-10) {

  yyon = false;
  posy -= 50;
  sayac++;
 }
 if (posx < 0) {

  yyon = true;
  posy -= 50;
  sayac++;
 }
 if (yyon == true) {
  posx += 50;
 }
 if (yyon == false) {
  posx -= 50;
 }
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    hareket();
    repaint();
  }
}

public class soru1 extends JFrame {

  public soru1() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    setTitle("Quiz");

    add(new Surface());
    setSize(818, 800);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
       soru1 cl = new soru1();
        cl.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
---------------------------------------------------------------------------------- Java ile düşey hareket kullanarak top sektirme animasyonu:

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;

class Surface extends JPanel implements ActionListener {
  private Timer timer;
  int DELAY = 60;
  int posy=0;
  int posx =350;
  int t = 0;
  int v = 0;
  boolean asagi = true;
  int radius=50;  
  int hiz=9;
  int artis = 9;
  
  public Surface() {
    timer = new Timer(DELAY, this);
    timer.start();
  }
  private void doDrawing(Graphics g) {
   Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.create();
    g2d.setColor(Color.red);
    g2d.fillOval(posx,posy,radius,radius);
  }
  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    hareket();
    repaint();
  }
  private void hareket() {
   if (asagi) {
      t = 50;
      v = (int) 9.8*t;
      posy += hiz/2;
      hiz += artis;
    } else {      
      t = 12;
      v = (int) 9.8*t;
      hiz -= artis;
      posy -= hiz/2;      
    }    
    if (posy > 750) {
      DELAY = 0;
      asagi = false;
    }
     if (posy <= 0) {
      DELAY = 50;
      asagi = true;
    }
  }
}

public class quiztwo extends JFrame {

  public quiztwo() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    setTitle("Animation");
    add(new Surface());
    setSize(800, 800);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
       quiztwo ex = new quiztwo();
        ex.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
---------------------------------------------------------------------------------
-Java ile girilen harfleri zikzak bir şekilde aşağı doğru hareket ettiren animasyon:
import java.awt.Font;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;

class Surface extends JPanel implements ActionListener{
 Timer timer;
 boolean stop = false;
 char harf;
 int posx=350;
 int posy=10;
 int i=0;
 String isim = "YIGIDOSOFT";
 String isim2 = ""; 
 
 public Surface() {
 initTimer();
 }
 
 private void initTimer() {
 timer = new Timer(100, this);
 timer.start();
 }
 
 private void doDrawing(Graphics g) {
 
 Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.create();
 
  Font font = new Font("Arial Black", 1, 100);
  g2d.setFont(font);
  g2d.setColor(Color.red);
  harf = isim.charAt(i);
  if(!stop) {
  g2d.drawString(String.valueOf(harf), posx, posy);
  }
  //g2d.drawString(isim2, 10, 750);

 }
 private void hareket() {
 
 posy +=10;
 posx = (int) (200* Math.sin(Math.toDegrees(posy)))+getWidth()/2;
 
 if(posy>getHeight()) {
  //isim2 += String.valueOf(a);
  if(i<4) {
  i++;  
  }else {
  i=0;
  /*stop = true;
  timer.stop();*/
  }  
  posy=0;
 }
 }
 @Override
 public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
 hareket();
 repaint();
 
 }
 
 
 @Override
 public void paintComponent(Graphics g) {
 super.paintComponent(g);
 doDrawing(g);
 }
 
}
 

public class twotwo extends JFrame {

  public twotwo() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    setTitle("Animation");
    add(new Surface());
    setSize(800, 800);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
       twotwo ex = new twotwo();
        ex.setVisible(true);
      }
    });
  }
}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski