Algoritma, Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir. Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve  sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. İlk algoritma, El-Harezmi’nin ‘Hisab-el Cebir ve El Mukabala’ kitabında sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmi’nin isminden gelmiştir. Algoritma terimi genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Algoritma Nasıl Hazırlanır?
Algoritma hazırlamak için ilk olarak yapılacak iş yani çözülecek problem iyice irdelenir ve tüm olasılıklar gözden geçirilir. En az komutla, en kısa sürede, en doğru ve hassas sonuca ulaştıracak olan çözüm yolu belirlenir. Sonrasında tanımlayıcı isimleri belirlenir. Algoritmada her işlem adımına bir numara verilir. Problemin çözümü için gerekli olan veriler ve işlenecek veriler girilir veya başka ortamlardan alınır. Yapılacak işlemler ve kullanılacak yöntemler açık şekilde verilir. Son olarak da bulunan sonuçlar görüntülenir veya belirli ortamlarda saklanır.

Herhangi bir problemin çözümü için hazırlanan bir algoritma çözüm için tüm ayrıntıları sıralı bir şekilde anlatmalıdır. Esnek olmalı, değişiklik ve güncellemelere uygun olmalıdır. Ayrıca algoritma programlamaya uygun olup herhangi bir programlama diline bağımlı olmamalıdır.

Algoritmalarda Kullanılan Operatörler


Matematiksel Operatörler
+toplama
-çıkarma
.tam ve ondalıklı kısımları ayırma
/bölme
*çarpma
^üs alma
Karşılaştırma Operatörleri
=eşittir
<>eşit değildir
<küçüktür
>büyüktür
=> veya >=büyük eşittir
<= veya =<küçük eşittir
Mantıksal İşlem Operatörleri
'değil
.ve
+veya
Alfasayısal Operatörler
+birleştirme
Genel İşlem Operatörleri
=aktarma
( )parantez
Küme İşlem Operatörleri
+birleşim
-fark
*kesişim
=eşit
<>eşit değil
=> veya >=sağdaki küme, soldakinin alt kümesi
<= veya =<soldaki küme, sağdakinin alt kümesi


Algoritmalarda Kullanılan Terimler

Tanımlayıcı

Tanımlayıcı, programcının oluşturduğu ve programdaki değişkenleri, sabitleri, paragrafları, kayıt alanlarını, özel bilgi tiplerini ve alt programları adlandırmak için kullanılan kelimedir. Programın daha kolay anlaşılabilmesi için prensip olarak programda kullanılan tanımlayıcı kelimeler yerlerini tuttukları ifadeleri çağrıştıracak şekilde seçilirler. Tanımlayıcı isimlerini seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Öncelikle tanımlayıcılar kullanılan programlama dilinin komutu veya saklı kelimelerinden olamaz. Tanımlayıcı isimleri rakamla başlayamaz veya sadece rakamdan oluşamaz. Harf veya alt çizgi ile başlayabilir. Tanımlayıcı isimlerde İngiliz alfabesindeki 26 harf ve 0-9 arası rakamlar kullanılabilir.

Değişken

Değişkenler programın her çalıştırılmasında, farklı değerler alabilen ve aktarılabilen bilgiler veya bellek alanlarıdır. Değişkenlerin isimlendirilmesi programcının isteğine bağlıdır. Tanımlayıcılarda olduğu gibi değişken adlarının da yerini aldıkları ifadelere göre seçilmesi programın anlaşılırlığı açısından önemlidir.

 Sabit

Sabit adından da anlaşılacağı üzere programlardaki değişmeyen ifadelerdir. İsimlendirme kurallarına göre oluşturulan sabitlere, sayısal veriler doğrudan, alfasayısal veriler ise tek vaya çift tırnak içinde aktarılır.

Aktarma

Herhangi bir bilgi alanına veri yazma ve herhangi bir ifadenin sonucunu başka bir değişkende gösterme gibi görevlerde aktarma operatörü kullanılır.

değişken = ifade

Burada ifade matematiksel, mantıksal veya alfasayısal bir ifade olabilir.

Sayaç

Bazı programlarda belli işlemlerin belirli sayıda yapılması ve işlenen ya da üretilen değerlerin sayılması gerekebilir. Bu tür işlemlerde sayaç (sayıcı) kullanılır.

sayaç değişkeni = sayaç değişkeni + adım

Döngü

Programlarda bazı işlemlerin belirli ardışık değerlerle gerçekleştirilebilir ya da belli sayıda yapılabilir. Döngü, programdaki belli işlem bloklarını verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış çevrimleridir. Döngü oluşturmak için öncelikle döngü değişkenine başlangıç değeri verilir. Döngünün artma veya azalma miktarı ve bitiş değeri belirlenir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski