ÖRNEK 1:  '#' işareti kullanarak konsola baklava dilimi çizdiren kod parçasını yazınız?


import java.util.*;
public class baklava {
	
		public static void main(String args[]) 
		{ 
			int n;
			Scanner klavye = new Scanner(System.in);
			n = klavye.nextInt();
		
			printPattern(n); 
		} 
		
		static void printPattern(int n) 
		{ 
			int i, j, space, k = 0; 
		
			// Print upper triangle 
			for (i = 1; i <= n; i++) { 
		
				// Print spaces 
				for (j = 1; j <= n - i; j++) { 
					System.out.print(" "); 
				} 
		
				// Print # 
				while (k != (2 * i - 1)) { 
					if (k == 0 || k == 2 * i - 2) 
						System.out.print("#"); 
					else
						System.out.print(" "); 
					k++; 
				} 
				k = 0; 
		
				// move to next row 
				System.out.println(); 
			} 
			n--; 
		
			// Print lower triangle 
			for (i = n; i >= 1; i--) { 
		
				// Print spaces 
				for (j = 0; j <= n - i; j++) { 
					System.out.print(" "); 
				} 
		
				// Print # 
				k = 0; 
				while (k != (2 * i - 1)) { 
					if (k == 0 || k == 2 * i - 2) 
						System.out.print("#"); 
					else
						System.out.print(" "); 
					k++; 
				} 
				System.out.println(); 
			} 
		} 
	} 

ÖRNEK 2: Yarı çapı girilen bir dairenin alanını ve çevresini hesaplayan kod paarçasını yazınız?


import java.util.*;
public class DaireCevreALan {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner klavye = new Scanner (System.in);

		double alan,cevre,r;
		System.out.println("Dairenin yaricapini giriniz : ");
		r = klavye.nextDouble();
				alan = (Math.PI*r*r);
				cevre =  (2*r*Math.PI);
				
		System.out.println("Dairenin alani = " + alan);
		System.out.println("Dairenin cevresi = " + cevre);


	}

}

ÖRNEK 3: Dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan kod parçasını yazınız?


import java.util.*;
public class DikdortgenAlan {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner klavye = new Scanner (System.in);

		double alan,cevre,boy,en,kosegen;
		System.out.println("Dikortgenin boyunu giriniz : ");
		boy = klavye.nextDouble();
		System.out.println("Dikortgenin enini giriniz : ");
		en = klavye.nextDouble();
				alan = (en*boy);
				cevre =  (2*(en+boy));
				kosegen = Math.sqrt( (boy*boy)+(en*en) );
		System.out.println("Dikdortgenin alani = " + alan + "metrekare");
		System.out.println("Diktorgenin cevresi = " + cevre + "metre");
		System.out.println("Diktorgenin kosegen boyu = " + kosegen + "metre");


	}

}

ÖRNEK 4: Girilen maaşların skalasını hesaplayan kod parçasını yazınız?


import java.util.*;

public class MaasSkalasi {

	public static void main(String[] args) {
		
		
		Scanner klavye = new Scanner(System.in);
		int maas, zam;
		System.out.println("Maasinizi giriniz : ");
		
		maas = klavye.nextInt();
		System.out.println("Zam oraninizi giriniz (%) : ");
		zam = klavye.nextInt();

		int yenimaas = maas + (maas * zam / 100);

		if (yenimaas > 10000) {
			System.out.println("Maasinizin zamli hali" + yenimaas);
			System.out.println("Maasinizin skalasi : A");

		}

		else if (yenimaas < 10000 && yenimaas > 8000) {
			System.out.println("Maasinizin zamli hali" + yenimaas + "Maasinizin skalasi : B");

		} else if (yenimaas < 8000 && yenimaas > 6000) {
			System.out.println("Maasinizin zamli hali" + yenimaas);
			System.out.println("Maasinizin skalasi : C");
		} else if (yenimaas < 6000 && yenimaas > 4000) {
			System.out.println("Maasinizin zamli hali" + yenimaas);
			System.out.println("Maasinizin skalasi : D");

		} else if (yenimaas < 4000) {
			System.out.println("Maasinizin zamli hali" + yenimaas);
			System.out.println("Maasinizin skalasi : E");
		}

	}

}

ÖRNEK 5: Yarıçapı ve yüksekliği girilen bir silindirin hacimini, yüzey alanını ve taban alanı hesaplatan kod parçasını yazınız?


import java.util.*;

public class SilindirHesap {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner klavye = new Scanner(System.in);
		// pi yi final double olarak da tanımlayabiliriz : final double PI== 3.1415926
		double yuzeyalan, tabanalan, hacim, r, yukseklik;
		System.out.println("Silindirin yaricapini giriniz : ");
		r = klavye.nextDouble();
		System.out.println("Silindirin yuksekligini giriniz : ");
		yukseklik = klavye.nextDouble();

		tabanalan= (Math.PI*r*r);
		yuzeyalan = tabanalan*2 + 2*Math.PI*r*yukseklik;
		hacim = tabanalan*yukseklik;
		
		System.out.printf("Silindirin : \n------------\n");
		System.out.printf("Yukseklik : %6.2f%nYaricap : %6.2f%nYuzey alani :%6.2f%nTaban alani : %6.2f%nHacim =,%6.2f%n", yukseklik ,r,yuzeyalan, tabanalan,hacim);
		
	}
}

ÖRNEK 6: 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını yazdıran kod parçasını yazınız?


public class Toplam1to1000 {

	public static void main(String[] args) {
		int sayac, altDeger = 1, ustDeger = 100;
		boolean durum = true;
		sayac = altDeger;
		int toplam = 0;
		double ort;

		while (durum) {
			toplam += sayac;
			sayac++;
			if (sayac == 101) {
				durum = false;

			}

		}

		// ort=(double)toplam/(ustDeger-altDeger+1);
		// buda double tarzında sonuç vermesini sağlar --> ort=toplam/1000.;

		// System.out.println("Alt Deger = " + altDeger);
		// System.out.println("Ust Deger = " + ustDeger);
		// System.out.println("Ortalama = " + ort);
		System.out.println("Toplam = " + toplam);

	}

}

ÖRNEK 7: 1'den 100'e kadar olan tek ve çift sayıları ayrı ayrı toplatan kod parçasını yazınız?


public class ToplamCiftTekHesap {

	public static void main(String[] args) {
		int altDeger = 1, ustDeger = 1000, tekTop = 0, ciftTop = 0;

		for (int sayac = 0; sayac <= ustDeger; sayac++) {

			if (sayac % 2 == 0) {
				ciftTop += sayac;
			} 
			else {
				tekTop += sayac;
			}

		}
		System.out.println("Tek sayilar toplami =" + tekTop);
		System.out.println("Cift sayilar toplami =" + ciftTop);
	}
}

2. YOL==>


public class ToplamCiftTekHesap {

	public static void main(String[] args) {
		int sayac=0,altDeger = 1, ustDeger = 1000, tekTop = 0, ciftTop = 0;
		sayac= altDeger;
		while (sayac <= ustDeger) {

			if (sayac % 2 == 0) {
				ciftTop += sayac;
				
			} 
			else {
				tekTop += sayac;
			}
				sayac++
		}
		System.out.println("Tek sayilar toplami =" + tekTop);
		System.out.println("Cift sayilar toplami =" + ciftTop);
	}
}

NOT: Kodlarda hatalar varsa lütfen yorum olarak belirtiniz...Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski