ÖRNEK: Diyalog Boxlar yardımıyla girilen öğrenci notunun harf karşılığını diyalog box kullanarak java programlama dilinde kodlayınız?


import javax.swing.JOptionPane;
public class Soru_1 {

 public static void main (String[] args) {
 String ogrenciNot;
 double not;
 
 ogrenciNot = JOptionPane.showInputDialog("Ogrencinin notunu giriniz: "); 
 not = Double.parseDouble(ogrenciNot);
 
 if (not <50) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "FF" );
 }
 else if (not >=50 && not<55) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "CC" );

 }
 else if (not >=55 && not <60) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "DC" );

 }
 else if (not >=60 && not <65) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "CC" );

 }
 else if (not >=65 && not <70) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "CB" );
  
 }
 else if (not >=70 && not <80) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "BB" );
  
 }
 else if (not >=80 && not <90) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "BA" );
  
 }
 else if (not >=90 && not <=100) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Not= " + not + "\nHarf Karsiligi = " + "AA" );
  
 }
 
 }
}


ÖRNEK: Diyalog Boxları kullanarak 1 ile 100 arasındaki sayıları kullanarak bir sayı tahmin oyunu kodlayınız?import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Soru_2 {

 public static void main(String[] args) {
 
 Random r=new Random(); 
 String Tahmin;
 int Cevap =r.nextInt(100);
 int Girilen = 0;
 int Puan =100;
 int TahminHakki=10, KullandigiTahminHakki =0;
  
 boolean OynaDevam = true;
  
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
 while (OynaDevam) {
  Tahmin = JOptionPane.showInputDialog("Bir sayı giriniz :");
  Girilen = Integer.valueOf(Tahmin);
  
   if (Girilen > Cevap) {
   TahminHakki--;
   KullandigiTahminHakki++;
   Puan-=5;
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"Tahmini küçült!" +"\nPuan: " + Puan + "\nKalan Tahmin Hakkın: " + TahminHakki);
  
   
    
   } else if (Girilen < Cevap) {
   TahminHakki--;
   KullandigiTahminHakki++;
   Puan-=5;
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"Tahmini büyüt!" + "\nPuan: " + Puan + "\nKalan Tahmin Hakkın: " + TahminHakki);
  
  
   } else if (Girilen == Cevap) {
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"Tebrikler! Dogru Bildiniz!" + "\nPuanınız: " + Puan + "\n" + KullandigiTahminHakki + ". adımda bildiniz");
   OynaDevam=false;
   }
   if (TahminHakki == 0) {
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"Malesef tahmin edemediniz!..." + "\nTahmin edilecek sayi: " + Cevap );
   OynaDevam=false;
   }
 }
 }

}

ÖRNEK: Diyalog Boxlar kullanarak ikinci dereceden denklemin köklerini hesaplayan java programının kodunu yazınız?import java.util.Scanner;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Soru_3 {

 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in); 
 String akok,bkok,ckok;
 int a,b,c;
 
 JOptionPane.showMessageDialog(null,"(ax²+bx+c) ikinci dereceden bir denklemdir.\n Denklemdeki sabitleri sırasıyla giriniz "); 
    
 akok =JOptionPane.showInputDialog("a değerini giriniz :"); 
 a = Integer.valueOf(akok); 
    bkok = JOptionPane.showInputDialog("b değerini giriniz  :"); 
    b = Integer.valueOf(bkok); 
    ckok = JOptionPane.showInputDialog("c değerini giriniz  :"); 
    c = Integer.valueOf(ckok); 
    //diskriminant (delta)
    double delta = (b * b) - (4 * a * c); 
    
    if (delta > 0){ 
      double x1 = ((-1 * b) - Math.sqrt(delta)) / (2 * a); 
      double x2 = ((-1 * b) + Math.sqrt(delta)) / (2 * a); 
      
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Denklemin Kökleri: " + "\nx1= " + x1 + "\nx2= " + x2); 
    } 
    if (delta < 0){
     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Denklemin Gerçel Kökü Yoktur."); 
    } 
    if (delta == 0){ 
      double x = (-1 * b) / (2 * a);
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Denklemi Çakışık Kökü Vardır x1 = x2= " + x); 
    }


NOT: KODLARDA HATALAR VARSA YORUM OLARAK BİLDİRMEYİ UNUTMAYIN!


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski