Temel HTML Etiketleri<!-- ... --> Etiketi

Web sayfası hazırlarken kendinize not almak adına yorum satırlarını kullanabilirsiniz. Bu yorum satırları sadece sayfanın kaynak kodunda gözükür. Web sayfasını görüntüleyenlere gözükmez ancak kaynağı görüntüle diyerek görebilirler. O yüzden geçici olarak sayfada görünmesini istemediğiniz kodları, önemsiz notlarınızı veya daha sonra yapılacak şeyleri hatırlatması adına not almak için bu satırlara yazmaya çalışın.

<!-- ... -->


<!DOCTYPE> Etiketi

Öncelikle bu bir etiket değil tarayıcıya HTML'in hangi sürümle yazıldığını beyan eden bir ifadedir. Yazılması zorunludur ve her zaman tüm etiketlerin en üstünde yer alır. Bu şekilde kullanıldığında tarayıcı, sayfanın HTML5 sürümüne göre yorumlanması gerektiğini bilecektir.

<!DOCTYPE>


<a> Etiketi

Web sayfaları arasında geçişi sağlamak yani link vermek için <a> etiket kullanılır. <a> etiketi içerisinde metin, resim ya da diğer HTML etiketleri bulunabilir.

<a href="..">..</a>


<abbr> Etiketi

Sayfada kısaltmaları işaretlemek için bu etiket kullanılır. Bu kısaltmalara örneğin TBMM, HTML, W3C vb. olabilir. Etiketi kullanırken title niteliği ile kullanmak gerekir, çünkü title niteliği kısaltmanın uzun halini içermektedir. Bu etiketi kısaltmalar için kullanmak, arama motorlarının sitenizi tararken anlamasını ve yorumlamasını kolaylaştırır.

<abbr title=".."> ... </abbr>


<article>  Etiketi

<article> etiketi, bağımsız ve kendi kendine yetebilen içerikleri işaretlemek için kullanılır.

<article> .. </article>


<aside> Etiketi

Web sayfanın içeriği ile alakalı ilişkili içerikleri işaretlemek için kullanılır, ancak sayfanın ana içeriğini oluşturmaz. Örneğin yazar bilgisi, içerik ile ilgili bağlantılar, bağlantılı içerikler, reklamlar ve sidebar olarak tanımladığımız alan için kullanımı uygundur.

<aside> .. </aside>


<b> Etiketi

İşaretlenen yazıları kalın gösterir.


<b> .. </b>


<base> Etiketi

Web sayfalarında bulunan göreceli linkler için baz URL adresi tanımlamak için <base> etiketi kullanılır. <base> etiketi içerisinde çocuk elementler bulunamaz. <head> elementi içerisinde tanımlanır.


<base href="..">


<bdi> Etiketi

İşaretlenen metni çift yönlü izole etmek için kullanılır. Örneğin Arapça ya da Farsça gibi sağdan sola yazılan diller, soldan sağa doğru bir satırda kullanıldığında bu etiket kullanılabilir. <bdi> etiketi işaretlenen metnin yönünü çevirmez, yalnızca tarayıcıya metnin ters yönde okunması gerektiğini belirtir.

<bdi> .. </bdi>


<bdo> Etiketi

bdo etiketi, metni iki yönlü geçersiz kılmak için kullanılır. Kısaca geçerli metin yönünü geçersiz kılar. dir niteliği ile birlikte yönü belirtilir.

<bdo> .. </bdo>


<blockquote> Etiketi

HTML sayfasında başka bir kaynaktan alıntılanan bir içeriği işaretlemek için kullanılır. Kaynağın yolunu belirtmek içinse cite niteliği kullanılır.

<blockquote cite=".."> .. </blockquote>


<body> Etiketi 

HTML sayfasının içeriği bu etiket içerisinde tanımlanır. Temel HTML etiketlerinden birisidir.

<body> .. </body>


<br> Etiketi 

Satır sonunu belirtmek için bu etiket kullanılır. Örneğin bir sonraki paragrafı 2 satır aşağıdan başlatmak isterseniz <br><br> eklemeniz yeterli olacaktır.

<br>


<button> Etiketi

Tıklanabilir bir düğme (buton) tanımlar. button içerisine yazı ya da resim koyabilirsiniz. Genelde <form> etiketi içerisinde formu gönderme işlemini yerine getirmek için type="submit" ile birlikte kullanılır.

<button> .. </button>


<div> Etiketi 

<div> etiketi HTML sayfada bir bölünmeyi ya da bölümü işaretlemek için kullanılır. HTML'de en çok kullanılan blok görünümlü etikettir. Satır içi görünümlü olanı ise <span> etiketidir.
<div> .. </div>


<html> Etiketi 

<html> etiketi en temel html etiketidir ve diğer tüm html etiketlerini kapsar.

<html> ... </html>


<i> Etiketi 

İşaretlenen yazıları eğik gösterir.

<i> .. </i>


<img> Etiketi

<img> etiketi bir web sayfasına bir görsel eklemek için kullanılır.

<img src="..">


<label> Etiketi 

<label> etiketi kullanıcı için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılır. <input>, <button>, <meter>, <output>, <progress>, <select> ve <textarea> etiketleri için kontrol yapılabilmesini sağlar.


<label for=".."> .. </label>


<ol> etiketi 

<ol> etiketi düzenli bir liste oluşturmak için kullanılır. Açılan ve kapanan <ol> etiketleri arasına bir veya daha fazla <li> öğesi yerleştirilerek sıralı bir liste oluşturulur.

<ol> .. </ol>

<p> Etiketi 

<p> etiketi bir paragraf tanımlar.

<p> ... </p>


<q> Etiketi 

HTML sayfalarda genelde yapılan kısa alıntılar için bu etiket kullanılır. <blockquote> etiketinden farkı ise, bu genelde bir kitaptan, bir filmden, bir şairden vs. alıntılar yapılırken kullanılır.

<q> ... </q>


<s> Etiketi 

Metinlerin üstünü çizmek için bu etiket kullanılır. Benzer bir etiket <del≫ ile karıştırılmamalıdır. Silinen yazılar için <del≫ etiketini, sadece üstünü çizmek için ise bu etiket kullanabilirsiniz.
<s> .. </s>


<title> Etiketi

HTML sayfasının başlığını belirlemek için kullanılır.

<title> .. </title>

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski