Javascript kütüphanesi, Javascript alt yapısına sahip, içerisinde bazı özellikleri önceden hazırlanmış bir takım işlevler bulunan, hızlı ve daha düzenli kod yazmayı sağlayan bir yapıdır. Bu yapılar framework (çatı) yada library (kütüphane) olarak adlandırılır. Kütüphane kaynak kodları bazen şifrelenmiş halde, bazen de açık kaynak kodu ile dağıtılmaktadır. Açık kaynak kodlu kütüphanelere eklentiler yapılabilir. Fakat eklenti yapabilmek için ilgili yazılım dilini çok iyi bilmek gerekir. Javascript’in sayılamayacak kadar kütüphanesi mevcuttur. Bu kütüphanelerin en bilinenleri ve en yaygın olarak kullanılanları JQuery, AngularJS, NodeJS, ReactJS ve Bootstrap’ın çatısıdır. Javascript kütüphaneleri yardımıyla yapılabilecek şeyler hayal gücünün sınırlarını zorlamaktadır.

Kütüphane kullanımının avantajları

 • Genellikle ücretsizdir.
 • Son derece basit bir kullanımları vardır.
 • Büyük projeler geliştirirken kod karmaşıklığını önler ve düzen içerisinde projenin gelişimi sağlar.
 • Yazılım geliştiricilerin işlerini kolaylaştırır.
 • İçerisindeki metotları sayesinde yapılmak istenilen pek çok işlemi çoğu zaman kısa bir kodla veya tek bir satırda halledilmesini sağlar.
 • İhtiyaç halinde geliştiriciler eklemeler yapabilir.
 • Kod yazma sürecini azaltır. Birçok hazır özellik sayesinde zaman kazandırır.
 • Daha kolay ve daha kaliteli kod yazmayı sağlar.
 • Tarayıcı farklılıklarından doğan pek çok sorunla boğuşmayı engeller.
 • Nesne tabanlı yapıları itibariyle çabuk benimsenirler.
 • Ekip olarak geliştirilen büyük projelerde kodlar daha anlaşılır olur.
 • Onlarca kişinin geliştirdiği bu kütüphaneler ile güvenli projeler üretilebilir.
Kütüphane kullanımının dezavantajları

 • Çoğu zaman programlama diline hakim olmadan kod yazılmasını sağlaması ve bu nedenle hataların çözülememesi.
 • Ufak ve duyulmamış bir kütüphane olduğunda her zaman güncel olmaması.
 • Şifrelenmiş kütüphanelerin dış bağlantı, virüs veya zararlı kod içerebilirlik olasılığı yada açık kaynak kodlu kütüphanelerde programlama dilini bilmeyen yazılım geliştiricileri
 • için fark edemeyecekleri zararlı kodlar içerebilir olması.
 • Bazı kütüphanelerin %100 stabil çalışmaması, diğer kütüphanelerle çakışması veya programlama dilleri ile %100 uyumlu olmaması.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski