Javascript’te genellikle değişkenleri oluşturulurken herhangi bir veri türü ataması yapmayız. Fakat bu Javascript’te veri türü veya türleri olmadığı için değil, Javascript’te otomatik veri türü ataması yapıldığından dolayıdır. Javascript değişkenin depoladığı verinin, veri türünü tanır. Javascript’te veri türleri üç farklı ana grupta toplanmaktadır. Bu grupları ve yapıları inceleyecek olur isek;


Basit veri türleri

String: Text içerikli veriler. Karakter katarları olarak da bilinmektedir. İçerisinde harfler, rakamlar veya semboller olabilir. ' (tek tırnak) veya " (çift tırnak) içerisine alınan tür veriler string türünde verilerdir.

Number : Tam sayı yada ondalıklı sayı içerikli veriler. Ayrıca içerisinde 2’lik (Binary), 8’lik (Octal), 10’luk (Decimal) veya 16’lık (Hexadecimal) sayı değerlerini de içerebilir.

Boolean: Mantıksal içerikli veriler. İçerisine sadece farklı iki değer alabilir. 


Bileşik veri türleri

Array: Liste şeklindeki bir grup sıralı veriler. Her dizi elemanı bir index değeri ile belirtilir. Dizinin başlangıcındaki ilk elemanın index değeri 0’dır.

Object: Nesne tabanlı programlama dilinde olan nesnesel veriler. Oluşturulan nesneye new tanımı kullanılarak her nesne örneği / kalıbı kullanılabilir.


Özel veri türleri

Undefined: Veri türü henüz belirlenmeyen / tanımlanmayan veriler. 

Null: Boş veriler. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski